تا چه اندازه رتینول برای درمان سلولیت مفید است؟

استفاده از رتینول برای سلولیت می تواند در داشتن ظاهری بهتر موثر باشد. وقتی کرم های چربی سوز که دارای رتینول هستند، به مدت 2 تا 3 ماه متوالی استفاده می شوند، سلولیت کمتر به چشم می آیند. کسانی که از رتینول برای درمان سلولیت استفاده می کنند، همچنان توصیه می شود که از یک […]

تا چه اندازه رتینول برای درمان سلولیت مفید است؟ بیشتر بخوانید »