با جراحی لیفت سینه یا مستوپکسی افتادگی سینه خود را توسط متخصص باتجربه درمان کنید

با جراحی لیفت سینه افتادگی سینه خود را توسط متخصص باتجربه درمان کنید

اگر می خواهید بدانید که کاندید مناسبی برای لیفت سینه هستید ، یک روش که ممکن است به شما کمک کند این است که یک مداد را زیر پستان خود قرار دهید. اگر مداد همانجا ماند یعنی اینکه شما گزینه مناسبی برای لیفت سینه می باشید.

با جراحی لیفت سینه افتادگی سینه خود را توسط متخصص باتجربه درمان کنید بیشتر بخوانید »