داشتن افكار خودكشي در افراد مبتلا به باي پولار

داشتن افكار خودكشي در افراد مبتلا به باي پولار متاسفانه اقدام به خودكشي در افراد مبتلا به باي پولار كه تحت درمان قرار نگرفته اند تا حد زيادي افزايش مي يابد. تحقيقات نشان مي دهد ٣٠ تا ٧٠ درصد قربانيان خودكشي از يك نوع افسردگي رنج مي بردند. مردان ٧٥ درصد از خودكشي ها را […]

داشتن افكار خودكشي در افراد مبتلا به باي پولار بیشتر بخوانید »