پرخوری و اعتیاد به خوردن

اختلال پرخوری افراطی

چه زمانی اختلال پرخوری افراطی رخ می دهد؟

افراد مبتلا به اختلال پرخوری افراطی احساس می کنند که نمی توانند مقدار مصرف غذای خود را کنترل کنند و حتی قادر به حس آن چه می خورند هم نیستند. آن ها اغلب به تنهایی غذا می خورند و تا زمانی که احساس حالت تهوع نکنند، دست از غذا نمی کشند. این گونه افراد معمولا پس از خوردن افراطی دست خوش احساساتی چون گناه، خجالت، پشیمانی، انزجار یا غم و اندوه می شوند.

چه زمانی اختلال پرخوری افراطی رخ می دهد؟ بیشتر بخوانید »

شما جزو کدام دسته از چاق ها هستید ؟!

شما جزو کدام دسته از چاق ها هستید ؟! می توان چاقی را به 3دسته تقسیم کرد : 1_چاقی عمومی 2_چاقی موضعی عادی 3_چاقی موضعی سلولیتی چاقی عمومی یا کلی : این نوع چاقی در مردان و زنان دیده می شود و اکثریت مطلق چاق ها را تشکیل می دهد .در این نوع چاقی کل

شما جزو کدام دسته از چاق ها هستید ؟! بیشتر بخوانید »