کاهش سودوفولیکولیت از طریق لیزر موهای زائد

160
بدترین سودوفولیکولیت و لیزر موهای زائد
سودوفولیکولیت و لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد یکی از بهترین روش ها برای رفع موهای زائد است که هیچ یک از عوارض جانبی مربوط به شیو کردن و دیگر روش های سنتی را در پی ندارد. یکی از مهم ترین عوارض مربوط به شیو کردن سودوفولیکولیت است که اکثر اوقات مردها در ناحیه ریش و گاهی زن ها در خط بیکینی دچار این عارضه می شوند و بر اثر شیو کردن های مداوم بروز می کند. از آنجایی که لیزر فولیکول را ناتوان می کند، بنابراین احتمال بروز سودوفولیکولیت را نیز کم می کند. در ادامه مقاله با جزئیات بیشتری به این مسئله می پردازیم.

سودوفولیکولیت (Pseudofolliculitis) چیست؟

سودوفولیکولیت یک شرایط مزمن است که در آن پوست به خاطر شیو کردن تحریک می شود. پس از شیو کردن مو به آهستگی شروع به رشد می کند. موی ضخیم یا دارای انحنا در هنگام رشد به شکل دایره در می آید و مویی که به این شکل در آمده در داخل فولیکول مو به دام می افتد. سپس فولیکول ملتهب و قرمز می شود که شبیه به آکنه یا جوش می شود.

IMG 20200114 114340 013 - کاهش سودوفولیکولیت از طریق لیزر موهای زائد

سودوفولیکولیت را می توان نیز می توان به دو نوع تقسیم کرد، اکسترا فولیکولار (extrafollicular) و ترانس فولیکولار (transfollicular). در اکسترافولیکولار مو رشد کرده و از پوست خارج شده و سپس دوباره وارد پوست و فولیکول شده است. در ترانسفولیکولار مو هرگز از پوست خارج نشده و به داخل فولیکول انحنا پیدا کرده است.

سودوفولیکولیت نباید با سوختگی ناشی از تیغ اشتباه گرفته شود. این دو عارضه شبیه به هم هستند، اما قرمزی مربوط به سوختگی تیغ کمی خفیف تر است و سودوفولیکولیت خیلی طولانی تر روی صورت می ماند.

چطور لیزر موهای زائد مانع بروز سودوفولیکولیت می شود؟

بهترین عملکرد لیزر موهای زائد
چگونگی عملکرد لیزر موهای زائد

نمی توان ساختار و بافت مو را تغییر داد، بنابراین نمی توان از بروز سودوفولیکولیت پیشگیری کرد، مگر اینکه شیو کردن را متوقف کنید که این مسئله نیز امکان پذیر نیست. استفاده از روش های دیگر برای رفع موهای زائد نیز باعث کم شدن سودوفولیکولیت نمی شود، به عنوان مثال استفاده از وکس، زمانی که از وکس استفاده می کنید فاصله زمانی بین هر بار وکس کردن نسبت به شیو کردن بیشتر خواهد بود، اما به هرحال این مسئله مانع بروز سودوفولیکولیت نخواهد شد.

لیزر موهای زائد یک روش موثر برای از بین بردن سودوفولیکولیت است زیرا این روش مو را برای مدت خیلی طولانی از ریشه از بین می برد. در این روش پرتو نور لیزر به سطح پوست می تابد و از پوست عبور کرده و ریشه مو را می سوزاند و پس از آن مو رشد نمی کند. این فرایند طی چند جلسه انجام می شود و فولیکول برای مدت طولانی غیرفعال می شود. اگر پس از مدتی نیز دوباره رشد موها آغاز شود، موی تازه خیلی نازکتر و روشن تر از قبل خواهد بود. بنابراین احتمال بروز سودوفولیکولیت در این روش خیلی کمتر است.

لیزر برای بخش هایی که در آنها احتمال بروز سودوفولیکولیت بیشتر است، مانند ناحیه ریش و خط بیکینی خانم ها، روش بسیار موثری است. بنابراین اگر دچار مشکل سودوفولیکولیت یا موهای زیر پوستی هستید، توصیه می کنیم حتما یک بار لیزر موهای زائد را امتحان کنید.

لینک منبع

نگارنده: سمیه محمدی

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!