خانه / سرطان پوست

سرطان پوست

آشنایی با علائم هشداردهنده سرطان پوست

علائم هشداردهنده سرطان پوست

آشنایی با علائم هشداردهنده سرطان پوست علائم هشداردهنده سرطان پوست مانند سرطان سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی با تغییراتی درپوست شروع می شوند. این تغییرات درابتدا سرطانی نیستند اما ممکن است با گذشت زمان تبدیل به سرطان پوست بشوند. ...

متن کامل »